Lê Hoàng Anh

EDUCATION

Posts and Telecommunications Institute of Technology

 • 12/2012 – 12/2014
 • Master

An Giang University

 • 09/2005 – 06/2009
 • Bachelor

LE HOANG ANH

LECTURER


CONTACT

PHONE:

+84 94 685 7857

WEBSITE:

http://staff.agu.edu.vn/lhanh

https://fit.agu.edu.vn/le-hoang-anh

EMAIL:

lhanh@agu.edu.vn

agulhanh@gmail.com

SKYPE:

lhanh_3

WORK EXPERIENCE

An Giang University - Lecturer

 • 10/2009 – present
 • Teaching & Researching
 • Subjects:
  • C programming
  • Dot net programming
  • Computer network
  • Network administrator

SKILLS

 • C programming
 • Dot net programming
 • PHP programming

PUBLISH

 • Nguyễn Văn Hòa, Trương Minh Tuyền, Huỳnh Phước Hải, Lê Hoàng Anh. (2021). The storage solution of electronic medical record with blockchain technology. AGU International Journal of Sciences.
 • Trương Minh Tuyền, Nguyễn Hoàng Tùng, Lê Hoàng Anh, Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa. (2019). Blockchain-based assets locked management solution. FAIR 2019 Conferences, 168-174.
 • Lê Hoàng Anh, Đinh Đức Anh Vũ. (2017). Bảo mật trong mạng cảm biến không dây (Security wireless sensors network in data link layer). An Giang University Journal of Science. Vol 12 (4). 81-91.

PROJECT

 • Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện tại trường Đại học An Giang (Developing an online behavior point management system for An Giang university). (2019). Cấp trường (University level).
 • Hệ thống phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường Đại học An Giang (The system of science and technology task management software at An Giang University). (2017). Cấp cơ sở (Province level).

THESIS

 • Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn học tập (Building a system of learning consultant based on expert system). (2009). Bachelor thesis.

 

 • Bảo mật trong mạng cảm biến không dây (Security wireless sensor network). (2015). Master thesis.