An Giang University

Image result for dai hoc an giang logo

Một góc của thành phố Pocatello, Idaho, Hoa Kỳ nơi TS. Tánh nghiên cứu

Trang chủ

 

Chào mừng đến với Phòng thí nghiệm mô hình và mô phỏng môi trường !

Chúng tôi là những người hưởng hứng mô hình hóa và mô phỏng. Phòng thí nghiệm này phục vụ cho nghiên cứu các vấn đề môi trường. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm rất vui bao gồm thực địa và mô phỏng/mô hình hóa. Chúng tôi luôn khuyến khích các ý tưởng mới.

Chúng tôi là các giảng viên, sinh viên và người thực hiện thực tiễn trong mô hình hóa và mô phỏng môi trường. Chúng tôi hỗ trợ sự trao đổi đổi kiến thức giữa nghiên cứu khoa học và thế giới thực. Mỗi thành viên trong phòng thí nghiệm hiện dẫn dắt các dự án khác nhau. 

Phòng thí nghiệm này được dẫn dắt bởi tiến sĩ Nguyễn Trần Nhẫn Tánh người cho rằng tất cả các mô hình không phải lúc nào cũng sai. Vấn đề là các mô hình đó phù hợp như thế nào đối với nhu cầu của chúng ta.

Khoa Kỹ thuật-Công nghệ-môi trường

Trường Đại học An Giang

Số 18 Ung Văn Khiêm, văn phòng KM3

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Việt Nam

Điện thoại: +84-(0296) 625-6565 ext. 1048

ax: +84-(296)-384-2560  

E-mail: ntntanh@agu.edu.vn

Địa chỉ liên hệ